Välkommen till Ekologiska Odlarna på Åland!

Vårt mål är ett klimatsmart och ekologiskt Åland.

 För att uppnå det målet och inspirera oss alla till ett aktivt miljötänkande arrangerar föreningen bl.a  kurser, studiebesök och resor. Vi skapar även nätverk med likasinnade föreningar och organisationer, samt deltar tidvis aktivt i  miljödebatter.

PÅ G: