Om föreningen

Föreningens syfte är att utveckla och befrämja den ekologiska odlingen på Åland. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att fungera som ett intresseorgan för de ekologiska odlarna på Åland samt sprida kunskap och information om ekologisk odling och att upprätthålla kontakter och samarbete med personer, institutioner, andra föreningar och sammanslutningar, vilka verkar för syften som ligger i linje med föreningen.  

Ekologiska Odlarna På Åland r.f.
Skarpnåtövägen 89
AX-22240 Hammarland
Åland