Bli medlem

Bli medlem i Ekologiska Odlarna på Åland 2019!
En förening vars främsta syfte är att utveckla och befrämja den ekologiska och klimatsmarta odlingen på Åland.

Som medlem i föreningen är man välkommen på våra gårdsbesök och får förtur till resor och andra aktiviteter som föreningen ordnar.

Fyll i formuläret och betala in avgiften till följande kontonummer:

Ekologiska Odlarna på Åland rf.
IBAN: FI66 6601 0002 2850 62
Ref. nr: 152903

10€ enskild person
15€ familj
20€ företag och organisationer