Kort historik

I april 1983 samlades några miljömedvetna hobbyodlare och jordbrukare i ett av Arkipelags konferensrum för att bilda en ideell odlarförening. Föreningen fick namnet Ålands

Alternativodlarförening och till dess första ordförande valdes Isabel Kvarnfors. Föreningens ändamål var att ”förmedla och befrämja de alternativa odlingsmetoderna”. 

Vid den tiden handlade det mest om Biodynamisk odling och Organisk-biologisk odling.

Den kände svenska biodynamikern Kjell Arman besökte föreningen på sommaren och inspirerade flera odlare att lägga om sin mark. En annan engagerad och mångkunnig person som besökte oss var också Mikael Pax. Vi hade också täta kontakter med paret Inger och Kalle Källander de första åren, framför allt var Ingers Jordbruksbok en bibel för många nybörjare.

År 1995 ändrades föreningens namn till Ekologiska odlarna på Åland. Under åren har det gjorts många lärorika resor och många föreläsare har inbjudits till landskapet för att föreläsa om det senaste i ekologisk produktion bl.a om sortval, kompostering,ogräsbekämpning och marknadsföring mm.

Andra viktiga ämnen som också engagerat föreningen är Östersjöns tillstånd,skydd av bin,GMO-regelverk ,skolmat, de kemiska bekämpningsmedlens skadeverkningar, övergödningen och mycket annat! 

I Mars 2018 bjöd föreningen in EKO-ledargestalten Inger Källander .Det var 33 år sedan hon sist varit på Åland och berättat om ekologisk odling. Hon har nu skrivit och gett ut bokserien ”Osynliga Mirakel”. Barnböcker som på ett lättsamt sätt genom bilder, musik och text, berättar om naturens Ekosystemtjänster. Hon höll under sitt besök en Workshop för pedagoger, baserat på dessa barnböcker. 

Inger höll även en föreläsning om nuläget för Ekologiskt lantbruk i Sverige. Trender, möjligheter och utmaningar. Hon berättade om den ideella branschorganisationen Organic Sweden som hon numera jobbar för. En grupp av aktörer i Sverige som vill skapa en plattform mellan producenter och marknadsfolk. 

Senaste projektet med föreläsare för jordbrukare var; Vallodling och utfodring av idisslare med Theo den Braver i samarbete med Ålands fåravelsförening r.f. Ett annat samarbete var föreläsningarna med Martin Beck om Regenerativt jordbruk, tillsammans med Ålands Vatten. Martin Beck höll ett 3 dagars seminarium om Regenerativt jordbruk och följs upp 2 dagar i form av exkursioner i fält. I ett regenerativt jordbruk strävas det efter att plöja och bearbeta jorden så lite som möjligt. Det är även av största vikt hålla jorden så bevuxen så stor del av året som möjligt. Detta för att att få en god markhälsa, dvs. gynna svamp- och mikroliv samt minska näringsläckage och koldioxidutsläpp. 

Permakultur och Stadsodlingens möjligheter, Odling med barn samt resor och gårdsbesök ingår i föreningens Leaderprojekt Klimatsmart Ekologisk odling – för alla generationer; medarrangörer är ABF-Åland, Emmaus Åland, Medis, och Ålands Natur & Miljö. Föreningen hoppas det ska engagera och samverka för odling i det lilla formatet i hemträdgårdar, på skolgårdar och varför inte parker. Föreningens ambition är att Åland i framtiden skall utvecklas till ett miljömedvetet och hållbart samhälle med klimatsmart ekologisk odling av livsmedel i stort som i smått, det är det vi alla jobbar för!