Resa till Vallastaden och Järna 14-15.6.2019 

Vi deltagare; 17 vuxna och 4 barn, började vår varma och soliga resa med en gemensam morgonfrukost ombord på Rosella. Väl i land började bussresan till Linköping med vår eminente chaufför, med ett kort stopp vid Rasta Nyköpingsbro för lunch. (Tidseffektivt men kanske inte helt i linje med resans andra besöksmål och matställen.)

Målet för dagen var Vallastaden, med guide från Linköpings stad. Vallastaden invigdes under Bo- och samhällsexpo 2017. Vallastaden är en innovativ och kreativ stadsdel med nytänk redan från början i planeringen. Arkitekterna har tillåtits att skapa fritt utifrån ett miljötänk, energieffektivitet samt social hållbarhet för invånarna. Många av husen är byggda i trä och är av typen Passiv hus eller Plusenergihus. Passivhusen värms till största delen upp av de maskiner och människor som finns i huset medan Plusenergihusen producerar mer energi än de förbrukar. I varje kvarter finns ett stort gemensamt utrymme, ett “växthus” med möjlighet till både odling men också möjligt att hyra för  sammankomster och fester. Vi såg två hus som förberedde sig för dagens studentfirande. Det fanns också gott om takodlingar, möjligheter att odla på balkongerna och tillgång till kolonilotter på näravstånd .

Foto: Helen Eriksson

I en underjordisk kulvert genom stadsdelen finns bl a ledningar för fjärrvärme, el, vatten och avlopp samlade. Fördelar med det är att gator och trottoarer inte behöver grävas upp, träd och planteringar får stå ifred och det möjliggör en tätare bebyggelse. Det finns ett Multihus med bl a bil- och cykelparkering, laddstationer och en gemensam bilpool. I huset finns också ett återvinningsrum, föredömligt och mycket pedagogiskt upplagt!

Foto: Helen Eriksson

Det jag tyckte präglade stadsdelen, förutom all lekfullhet, spännande och kreativ arkitektur, var frånvaron av gator med biltrafik, samt mysfaktorn som bäcken/vattendraget  utgjorde. Vad som med största sannolikhet gjorde att vattendraget inte täckdikades och fylldes igen utan fick vara kvar, var att det finns större vattensalamander där.

Foto: Helen Eriksson

Efter att tackat vår guide styrde vi kosan mot Norrköping där vi övernattade. Vi stannade till i Rhododendrondalen på väg till hotellet. Tyvärr hade de flesta rhododendron redan blommat ut men några skönheter fanns ännu kvar.

Foto: Helen Eriksson

De som kände för en promenad gick med mig längs Strömmen på en kort stadsvandring och fick en liten glimt av Norrköpings historia. Det märks att Norrköping har en mäktig historia, med Louise de Geer i spetsen. Med stadsbor som hade råd att bygga stort och flott, men de har också bevarat sin arbetarhistoria. Jag tycker de har lyckats väl med att integrera nybyggen och moderna funktioner med deras gamla byggnader och industribyggnader, de är både bevarade och livskraftiga efter dagens behov. Norrköping har också som policy att det skall synas vad som är nybyggt och från vår tid.

Då vi gick till hotellet efter den gemensamma middagen i den ljumma försommarkvällen konstaterade vi att vi lika gärna kunde ha varit på någon turistort söderut. Det intrycket förstärktes av en ståtlig stadssiluett med inslag av palmer i Kaktusplanteringen. 

Lördag den 15. 6

Efter att ha ätit en tidig frukost blev det avfärd till Billbäcks plantskola, en välsorterad plantskola som specialiserat sig på träd. De har även byggt upp en visningsträdgård. Vi hade bokat in en guidad tur och fick se exempel på flera finurliga lösningar till rofyllda rastplatser och växtkombinationer som framhävde de olika växterna. De hade också många spännande och exotiska växter och träd som antagligen skulle kunna gå att att odla hos oss också. 

Foto: Helen Eriksson

I Järna åt vi en god lunchbuffe, mestadels vegetarisk, men också med kött från ekogårdar  och mjölkprodukter från det lilla lokala ekologiska mejeriet. De försöker att använda så mycket härodlade råvaror de kan, t ex ingick broccoliskott och salllat från Under Talarna i menyn. Tyvärr hade vi tagit miste på körtiden, och kötiden till vår lunch på Matbygget i Järna. Detta gjorde att tiden till att strosa runt Ytterjärna Trädgårdspark eller besöka Robygge inte blev så lång innan det var dags att fara till Under Tallarna. Efter lite rundturer och detektivarbete så hittade vi till sist till den “stora Röda ladan”  och kunde gå genom skogen till Under Tallarna. 

Under Tallarna – vild och odlad skogsbrynskultur  är ett andelsjordbruk som Ossian guidade och berättade om. Han är en av de sex  personer som bildade kooperativet 2012. Under Tallarna har byggts upp av lust, tillit  och odlingsglädje. De inspireras att lära lära känna platsens möjligheter och att utvecklas tillsammans. Alla i kooperativet tillför olika saker då de har olika utbildningar och erfarenheter. Kooperativet har även ett nära samarbete med närsamhället och kommunen, samt de tre! lantbruksutbildningar som finns runtomkring i Järnatrakten. De hyr området av kommunen; en gårdskärna på 1,8 ha, varav de odlar ca 6 000 m². De har fruktträd längs den naturliga trädgränsen, försöker att utöka andelen fleråriga grödor och använder även vilda växter. 

De aktiva i Under Tallarna har en bergfast övertygelse om att det går att odla livsmedel utan att tära på framtidens naturresurser. Kooperativet utgår från en så fosilfri och bearbetningsfri odling som möjligt med täckodling och hugelbäddar samt samodling. Det gynnar markens mikroliv och bördighet samt kan förlänga skördetiden. De har byggt upp gården undan för undan, självfinansierat utan lån. På gården har de bl a ett egenhändigt byggt växthus, tunnelväxthus, tillagningskök samt 4 dammar till bevattning. De har också en plats för barn som lockar till skapande och fantasi. Våra deltagande barn var fullt sysselsatta med lek under hela guidningen, uppskattat av dem och roligt för oss att se.

Foto: Yvonne Biskop
Foto: Ann Granlund

Ossian berättade om flera smarta saker de gjort för att underlätta arbetet. Bland annat är  odlingsbäddarna anpassade till deras handredskap, många av verktygen gör de även själva. De har en grönsaksskölj där vattnet rinner till en bevattningsdamm. Det finns listor och scheman synligt uppsatta så att alla som jobbar med grönsakerna ska veta hur odlingen är uppbygd, de själva kan gå och kolla vad de ska göra. Detta underlättar för alla, för dem i kooperativet och t ex praktikanterna från jordbruksskolorna som jobbar med odlingarna. 

På kollektivet är de inspirerade av att arbeta med Lean-produktion, en form av japanskt bondvett utarbetad vid Toyotafabriker: Det vill säga att det hör till en sund utveckling att problem lyfts. De stannar upp om de märker att något inte funkar som förväntat, går tillbaka till orsaken och ändra det som inte funkar som tänkt. Ett standardiserat arbete underlättar förbättringar och involverar fler, det hjälper också till så alla kan utvecklas. Under Tallarna vill vara en lärande organisation genom en synlighet i beslutsfattandet, samskapande och att reflektera och förbättra sitt arbete kontinuerligt.

Foto: Yvonne Biskop
Foto: Yvonne Biskop

Grönsaker och örter säljer de som skördeandelar, ca 20 st per säsong, till prenumeranter,  till restauranger och skolor samt till privatpersoner. En prenumeration är en aktiv handling för att stödja ett klimatsmart ekologiskt jordbruk och ger dem i kooperativet en trygghet. Prenumeranterna betalar i förskott och får grönsakslådor levererade på överenskomna dagar till ett hämtningsställe, t ex Röda ladan. I dag har Under Tallarna ca 100 prenumeranter på skördeandelar.

Foto: Ann Granlund

Vår 1 1/2-timmes guidning försvann i ett huj. Tacksamma, djupt imponerade och inspirerade for vi till resans sista stopp för att fika på Saltå Kvarn. 

Saltå Kvarn har också de olika klimatsmarta verktyg. Bland annat får jordbrukare mer betalt för sina produkter ju fler miljömål de uppnår. Saltå Kvarn köper flera av sina råvaror från Turkiet. De uppmuntrar bybor att gå samman så hela byar odlar ekologiskt. På så sätt undviker den enskilde odlaren att inte få sina ekoodlingar godkända, då grannarna runt om besprutar sina odlingar. Kanske något för Åland att ta efter också? 

Utifrån den sammantagna responsen från glada och nöjda deltagarna kan jag påstå att det blev en lyckad resa med besöket hos Under Tallarna som resans höjdpunkt. En resa helt i samklang med Leaderprojektets intentioner: 

Klimatsmart, ekologisk odling och förädling, framtidsvisioner, och för alla generationer!

Från Ekologiska Odlarna tackar vi guider och deltagare som alla bidrog till den härliga och minnesvärda resan.  

Helen Eriksson, också glad och nöjd förstagångsreseledare! 

Foto: Ann Granlund