ÄTLIG SKOLGÅRD 2019

Ätlig skolgård Föreningen Ekologiska Odlarna på Åland har under vårvintern startat upp ett Leader-projekt ”Klimatsmart ekologisk odling – för alla generationer”. Ätlig skolgård är en del av detta projekt och vi vill med det lyfta fram odling i skolan som ett undervisningsverktyg. Varför ska ni odla? Vi vill uppmärksamma behovet av att tidigt väcka barn … Läs mer